دقت کردید از وقتی لپ تاپ ها آمده اند چقدر زندگی آسان تر شده ، حداقل از این تمام سیم کشی که رایانه های خانگی دارد آسان شدیم تنها یک سیم شارژر دارد که به آن وصل می شود. در حال حاضر نسل جدید ماوس ها کیبورد هایی وارد بازار شده که بدون سیم (Wireless) هستند به راحتی هم قابل استفاده قابل حمل نقل می باشند و برد زیادتری هم دارند.
خدمات شبکه,پشتیبانی شبکه,شبکه
خدمات شبکه,پشتیبانی شبکه,شبکه
خدمات شبکه,پشتیبانی شبکه,شبکه

خدمات شبکه
ماوس بی سیم, اتصال ماوس بی سیم به لپ تاپ

چنانچه شما همواره مسافرت می روید مجبورید که تمام جا از لپ تاپتان مصرف بکنید ، ماوس بی سیم (Wireless) بهترین وسیله ی جانبی است. من در این مقاله به شما می گویم که چطور ی ماوس بی سیم را به لپ تاپتان وصل بکنید .
خدمات شبکه,پشتیبانی شبکه,شبکه
خدمات شبکه,پشتیبانی شبکه,شبکه
خدمات شبکه,پشتیبانی شبکه,شبکه
تکنولوژی روز به روز پیشرفت می نماید ، و وسایل جانبی رایانه را طوری می سازند که بدون سیم کار کنند. بهترین وسیله برای افرادی که همواره مسافرت می کنند و از لپ تاپ استفاده می کنند ماوس بی سیم است. اما از این ماوس برای رایانه های رومیزی هم استفاده می شود که به شما یاری می نماید که همواره میزتان بدون سیم و مرتب باشد. ماوس بی سیم هم مثل بقیه وسایل بدون سیم کار می نماید ، سیگنال های فرکانس رادیویی را به یک دستگاه فرستنده و گیرنده می فرستد می گیرد.

بخش هایی از ماوس بی سیم (Wireless)
وصل کردن یک ماوس بی سیم به لپ تاپ در نگاه اول ممکن است بسیار پیچیده به نظر برسد، ولی بسیار آسان است. بخش هایی مثل فرستنده و گیرنده دارد. دستگاه فرستنده در داخل ماوس قرار دارد قابل مشاهده نیست. دستگاه گیرنده در شکل های مختلف ی وجود دارد بعضی ها بسیار کوچک هستند و مثل قلم اند. در اکثر بسته های ماوس بی سیم CD وجود دارد که برنامه هایی دارد که به سیسـتم علت یاری می نماید تا ماوس را بشناسد.
خدمات شبکه,پشتیبانی شبکه,شبکه
خدمات شبکه,پشتیبانی شبکه,شبکه
خدمات شبکه,پشتیبانی شبکه,شبکه
ماوس بی سیم, اتصال ماوس بی سیم به لپ تاپ

چگونگی اتصال یک ماوس بی سیم (Wireless) به لپ تاپ
بسته را باز بکنید و باتری ها را داخل ماوس قرار دهید. دقت بکنید که باتری ها قطعا سر جایشان قرار بگیرند. هم اکنون ، شما باید دستگاه فرستنده گیرنده را از بسته پیدا بکنید که اکثرا شبیه یک قلم یا حتی USB در مـدل های ماوس نو است. دستگاه فرستنده گیرنده را در یک port خالی USB قرار دهید، بعد دکمه ی "ON" که روی آن قرار دارد را پیدا بکنید . دکمه ی "ON" روی ماوس بسیار کوچک است و باید مطمئن بشویم که قطعا روشن است. شما باید هر دو دستگاه ماوس فرستنده گیرنده را فعال بکنید . دکمه ی "ON" هر دو وسیله را فشار دهید سیسـتم تان را restart بکنید .
خدمات شبکه,پشتیبانی شبکه,شبکه
خدمات شبکه,پشتیبانی شبکه,شبکه
خدمات شبکه,پشتیبانی شبکه,شبکه
ماوس بی سیم, اتصال ماوس بی سیم به لپ تاپ
خدمات شبکه,پشتیبانی شبکه,شبکه
خدمات شبکه,پشتیبانی شبکه,شبکه
خدمات شبکه,پشتیبانی شبکه,شبکه
چنانچه بسته CD داشت، CD را در دستگاه قرار دهید برنامه هایش را روی رایانه نصب بکنید . برنامه ها بین ماوس، دستگاه فرستنده و گیرنده و سیستم علت رابطه برقرار می نماید . بعد از این که CD را در دستگاه گذاشتید شما را راهنمای ی می نماید که برنامه را چگونه Install بکنید . بعد از اینکه برنامه ها Install شد سیـستم را restart بکنید . ماوس وقتی کار می نماید دستگاه فرستنده و گیرنده را به طور اتوماتیک پیدا می نماید . نباید فاصله ی بین دستگاه و ماوس بیشتر از 9 قدم باشد. این فاصله ی نرمال یک ماوس بی سیم است. ولی نسل جدید ماوس های بی سیم با تکنولوژی 2.4 گیگا هرتز وارد بازار شده که فاصله اش 30 قدم پا است.
خدمات شبکه,پشتیبانی شبکه,شبکه
خدمات شبکه,پشتیبانی شبکه,شبکه
خدمات شبکه,پشتیبانی شبکه,شبکه
چنانچه شما رفیق دارید که از سیم های اضافی متصل به رایانه آسان شوید، بسته ی ترکیبی ماوس و کیبورد را خریداری بکنید . چنانچه نگران کمبود port های USB برای اتصال وسایل جانبی هستید می توانید از یک USB external استفاده بکنید . این ماوس ها برای حمل و نقل آسان تر می باشند کوچک تر از نوع معمولی است .