اف ال استودیو

ساختن موزیک فرایند پیچیده ای است. برای ساختن یک موسیقی ، الهام گرفتن از هر چیز، اندیشه خلاق داشتن، ایده های خلاقانه را به موسیقی تبدیل کردن تبدیل این ایده ها به موزیک کارهایی هستند که در این بین بایستی انجام پذیرند.

برای افرادی که در شروع کار هستند ، حالت روحی مهمترین علت ی است که موسیقی را تحت اثر قرار می دهد. اگر فرد خشم گین، شاد یا ناآسان باشد، موسیقی تهیه و تولید شده او، این حالت را بازتاب خواهد داد. اوقات مختلف روز فصل های مختلف، موزیک سازی را تحت اثر قرار می دهند همین طور حس ات هیجان هرگونه تنشی که احتمالا در زندگی شما باشد. علت هایی که در زمان های مختلف آهنگ سازی متاثر از آنهاست، خیلی ند و این عوامل بیان می دارند که شخص در کدام حالت روحی قرار دارد. در ادامه برخی از این عوامل بیان می شود.

رنگ ها

اگر موسیقی ساز می خواهد آهنگ ی بسازد که حالت خاصی را بیان نماید می بایست رنگ متناسب با این وجود ت را تجسم نماید . به طور مثال رنگ نارنجی نماد انرژی و حرکت است. بعد از مدتی، فرد می آموزد حالت روحی را به سویی متمایل نماید که بتواند آهنگ ی بسازد که نشان دهنده اندیشه ات ذهنی او باشد.


ساختن آهنگ فرایند پیچیده ای است. برای ساختن یک موسیقی ، الهام گرفتن از هر چیز، اندیشه خلاق داشتن، ایده های خلاقانه را به موسیقی تبدیل کردن تبدیل این ایده ها به موسیقی کارهایی می باشند که در این بین باید انجام پذیرند.

جهت افرادی که در شروع کار هستند ، حالت روحی مهمترین علت ی است که موسیقی را تحت تاثیر قرار می دهد. اگر فرد خشم گین، شاد یا ناآسان باشد، موسیقی تولید و ساخته شده او، این حالت را بازتاب خواهد داد. اوقات مختلف روز فصل های مختلف، آهنگ سازی را تحت اثر قرار می دهند و همین طور احساس ات هیجان و هرگونه تنشی که ممکن است در زندگی شما باشد. علت هایی که در زمان های مختلف موزیک سازی متتاثیر از آنهاست، خیلی ند این عوامل بیان می دارند که شخص در کدام حالت روحی قرار دارد. در ادامه گاهی از این عوامل بیان می شود.

رنگ ها

اگر آهنگ ساز می خواهد موسیقی ی بسازد که حالت خاصی را بیان نماید بایستی رنگ متناسب به هر حال ت را تجسم نماید . به طور مثال رنگ نارنجی نماد انرژی و حرکت است. بعد از مدتی، شخص می آموزد حالت روحی خود را به سویی متمایل نماید که بتواند موزیک ی بسازد که نشان دهنده اندیشه ات ذهنی او باشد.

شخصیت

می دانیم که بازیگرها در حین ایفای نقش خود می بایست به درون نقش بروند. حس کردن حالت های مختلف رفتارهای مفرق به بازیگر کمک می نماید که وقت اجرای نقش شبیه شخصیت مورد نظر زندگی نماید . چنانچه فردی آهنگ ی جهت یک شخصیت ویِژگزینشه می نویسد به این مفهوم است که وی را از طریق صدا و نوا توصیف می نماید . چنانچه موزیک ساز هم فرایند مشابهی را شبیه بازیگر دنبال نماید ، جزئیات پنهانی را که کمک به واقعی تر شدن موزیک می نماید از هم می شکافد و آهنگ دقیق تر و پرمفهوم خواهد بود.

طبیعت

بسیاری از الهامات و نوگرایی ها از طبیعت حاصل می شود؛ از پرنده هایی که به واسطه آواز با هم رابطه برقرار می کنند تا صوت خش خش برگ ها در اثر وزش باد.

بهره گیری از طبیعت راه فوق العاده ای جهت برای شروع آهنگ سازی است؛ تلاش جهت رقابت با طبیعت روشی عالی جهت ترکیب طبیعت شخصیت است، جهت مثال درامیختن با طبیعت در قالب نوا یا تم معین جهت بیان یک معنای روحانی مانند آواز پرندگان.

خاطرات

یک منبع عالی دیگر در عرصه آهنگ سازی خاطرات فرد است. هیجان بسیار زیاد ی از طریق خاطرات وارد آهنگ می شود. چند دقیقه ای را بر روی قدیم تمرکز بکنید . سعی بکنید که خاطرات را با جزئیات کامل تصور بکنید . صداها، رایحه، رنگ ها آب و هوا هر موضوعی که تصور زیبا یی به شما می دهد برای ساختن موزیک مناسب است.

این موارد فقط تعدادی از منابع می باشند که می توان از آنها الهام گرفت. آهنگ ساز تخیل را به کار می گیرد که پایانی ندارد.

مطلب بعدی که برای ساختن موزیک مورد نقد قرار می گیرد، نظریه آهنگ است. آخرین موردی که فرد می خواهد جهت ش پیش آید، اینست که تمام این ایده های خلاق را برای موسیقی سازی داشته باشید، اما کمبود دانش موسیقی شما مانع این امر شود. بازیکن راگبی می تواند پاس دادن را اصلاح بخشد، اما اگر قوانین بازی را نداند، قادر نخواهد بود به بهتر ی گیم کند. همین طور آهنگ سازی به طور کامل در قید و بند قوانین موسیقی نیست، اما جهت ساختن موزیک بایستی نظریه موسیقی را دانست. همان گونه که شاعر می بایست به زبان خود مسلط باشد تا بتواند شعر بسراید.

چند مورد از موارد کلیدی که شخص می بایست بداند و مرتبا دانش را در این زمینه بالاتر ببرد، عبارتند از:

یک. Staff (معرفت خطوط حامل یا خط سازهای کوبه ای)، Bar Lines (خط میزان )، Clefs (کلیدها مانند کلید سل، کلید فا، کلید دو)، Time Signatures (عدد های کسر میزان مانند 2/4، 6/8 و…)

دو. Note Values دیرند (ارزش زمانی نت ها مانند زمان نت سفید، سیاه، چنگ و…)، Rests (سکوت ها)، Phrasing عبارت بندی (از نظر اصرار بر روی کلمه خاصی در عبارت برای بیان منظور خاصی)، Rhythm وزن

سه. Articulation عبارت بندی و نوع بیان موزیک با تذکر به تکنیک های سازی (با تذکر به امکاناتی که هر از سازها دارند)، Instrument Specific Techniques تکنیک های مخصوص هر ساز مثل: Pizzicato [پی تزی کاتو] پیتزیکاتو (تکنیک به ارتعاش درآوردن سیم های سازهای زهی مانند ویولن، بدون مصرف از آرشه با یاری انگشت) و یا Con Sordino کن سوردینو (اجرا با استفاده از سوردین یا صدا خفه کن یا صدا کم کن)

چهار. Key Signature علامت های تغییر دهنده ( مانند بمل، دیز، بکار)، Circle of Fifths (عبارت پنج تایی)، Accidenti (ناگهان یا ناگهانی روبرو شدن با علامت های تغییر دهنده)، Cadense (موزیک وزن، افول یا همان انتها دادن)

پنج. Major (گام ماژور)،Minor (گام مینور)، Diminished (گام کاسته)، Pentatonic (گام پنج صدایی)، Diatonic Scales (گام دیاتونیک)

شش. Modes (مدها)

هفت. Chords (آکوردها)، Extension (گسترش دادن یا بسط دادن گام)، Inversions (فاصله معکوس)، Sequence [سکو انس] سکونس (مرتب کردن یا همان همآهنگ کردن صداها، Arpeggios آرپژها (نواختن به ترتیب نت های آکورد متوالی از بالا به پایین یا از پایین به بالا)

هشت. Instrument Ranges محدوده صدایی ساز (محدوده ساز که می تواند چه نت هایی را اجرا نماید )، Timbers of each instrument [تمبر] تمبر صدایی هر ساز (آنچه باعث فرق در طعم و لحن صوت دو ساز می شود)، Difficult Areas of an Instrument سختی نواختن هر ساز از لحاظ چگونگی نوشتن نت و فرق ش با سازهای دیگر (جهت مثال فرق نوشتن نت برای ساز کلارینت با ساز ترومبون)

اما ضروری نیست که موزیک ساز تازه کار از تمام این موارد اطلاع داشته باشد، ولی عدم اطلاع کافی شخص به این مفهوم است که خلاقیت وی در صورت کمبود وسائل برای ابراز آن تضعیف خواهد شد. موزیک سازان جوان باید از کتاب های نظریه موسیقی مصرف کنند. بررسی دقیق این کتاب ها، یادداشت برداری از نکات مهم و انتقال آنها بر روی کارت های فلش (کارت های کوچک یادداشت)، مصرف از برگه های امتحانی سال های قدیم نظریه آهنگ برای خودآزمایی سنجش دانش و پس کار بر روی موارد ضعیف تر، استفاده از CD های مناسب برای تشخیص وزن و موسیقی صوت های حاصل از ترکیب نت ها، تمام موارد ی هستند که در بیشتر شدن دانش موسیقی اثر گذار ند.

بالاخره آخرین پیشنهاد در این مطلب ، پویا نگه داشتن مقوله آهنگ سازی است.

هدفتان این باشد که روزانه حتی یک قطعه کوتاه تهیه کنید ، شاید قبل از خواب بتوانید انعکاس وقایع آن روز را در قالب موزیک درآورید. ساخـته های را با هم ترکیب بکنید . جهت ارکسترهای مختلف موسیقی سازی بکنید . موسیقی سازی چالشی است که اگر آن را پویا نگه دارید، تبدیل به مزیتی عالی خواهد شد و شما نمی دانید که احتمالا در این حین، شاهکاری بی مثل خلق بکنید